Dateltek ICH-manager

 

 

 

ICH/OCH Manager tilbydes i 3 differentierede udgaver med mange spændende features til integration direkte eller indirekte.

Jf. gældende regler for teleoperatører i Danmark, skal alle Netværks- samt direkte opkoblede serviceoperatører, have et system til obligatorisk håndtering af kommunikation med andre operatører via OCH (Operators Clearing House).

Et ICH system (Internal Clearing House) fra Dateltek løser disse opgaver på den nemmest tænkelige måde.

Dateltek ICH-Manager overholder de danske tele-myndigheders krav til kommunikation med OCH og tilbydes som flere differentierede løsninger:


Eget ICH system

 • Kunde hoster selv løsningen
 • Kunden har egen VPN opkobling til OCH
 • Kunden har personale der varetager daglig drift og håndtering af NP transaktioner og Inter-operatør kommunikation
 • Mulighed for opslag efter teknisk information i nummer databasen (Call-routing).


  Denne løsning er velegnet til Netværksoperatører med mange porteringer og med behov for listeudtræk af egen ICH nummerdatabase samt relativt hyppige Range opdateringer. Tillige den rette løsning for Netværksoperatører med indirekte tilsluttede serviceoperatører (LSO’er), dette kræver dog ekstramoduler. “Turn-key” løsning incl. brugeruddannelse, installation og opstarts assistance.

 

 

Hostet ICH system

 • Samme basissystem som ovenfor men med følgende alternativer:
 • Hostet server hos Dateltek – vi sørger for alle opdateringer mv.
 • Kunden anvender Dateltek’s VPN forbindelse til OCH men afregner selv obligatorisk opkoblingsgebyr til OCH.
 • Ingen egen range håndtering (håndteres af Dateltek mod mindre gebyr).
 • Kundens personale varetager ind- og ud-porteringer via Webinterface samt intra-operatør kontakt, Dateltek besørger alt det tekniske.
 • Mulighed for “Per port” betaling for påbegyndte ind-porteringer.
 • Ingen egen mulighed for “masseporteringer” (håndteres af Dateltek mod mindre gebyr).
 • Ingen egen liste modul (intern statistik – håndteres af Dateltek mod mindre gebyr)
 • Statisk brugeropsætning, ændringer håndteres af Dateltek mod mindre gebyr)


  Denne løsning er velegnet til netværksoperatører med beskedne behov for porteringer samt serviceoperatører der er direkte opkoblet på OCH og som anvender netværksoperatørs system til at igangsætte ind-porteringer. “Turn-key” løsning med minimal investering og baseret på lave personaleudgifter hos kunden.

 

 

Outsourcet ICH system

 • Dateltek varetager alle operatørs behov for interaktion med OCH / andre teleoperatører.
 • Kunden koncentererer sig alene om salg af tele løsninger og overlader de tekniske aspekter omkring ind og udporteringer til Dateltek – vi kan tillige løse alle intra operatør kommunikationsbehov.


  Velegnet til Net- og Serviceoperatører der ikke ønsker at afsætte tidskrævende personale ressourcer til håndtering af – for dem uinteressante porterings procedurer – men som alligevel gerne vil kunne tilbyde slutkunden at medtage eget telefonnummer.

 

 

Dateltek ICH manager løser i alle udgaver, både jeres nuværende og kommende behov for nummerportering og intern call-routing med denne webbaserede applikation.

Porter både VoIP-, Mobil-, og fastnetnumre, uanset om I er Direkte opkoblede Service- eller Netværks-operatører.

Brugervenligt “no nonsens” design til en konkurrencedygtig pris.

Differentieret statusvisning med historik og produktionsplan oversigt.

Lave omkostning til servicekontrakt sikrer både investeringen i fremtiden ved ændringer i funktionalitet hos OCH samt brugersupport og 24/7 overvågning mod system- og opkoblingsnedbrud.

 

Følgende ekstramoduler kan tilkøbes efter behov:

 • XML/SOAP baseret API – muliggør betjening af systemet fra f.eks. CMS systemer ol.
 • Rapport generator – Mulighed for template baserede “data mining” forespørgsler der genereres som baggrundservice uden at belaste systemets drift.
 • MySQL Database replikering – muliggør routingopslag samt generel adgang til den aktuelle Danske nummer allokering via egen SQL server der modtager replikerede data fra ICH systemet.
 • LSO / SO integration – Mulighed for at netværksoperatører kan tilbyde lokale salgskontorer og direkte opkoblede Serviceoperatører adgang til porteringssystem via fælles portal.

 

Mulighed for andre special løsninger efter jeres behov.

 

Generelle Features:

 • Baseret på Driftsikker OpenSource operativsystem (Debian Linux)
 • Transaktionsstyret med MySQL Database Back-end
 • Hurtig transaktionsafvikling på C/C++ baseret programmeringssprog
 • Webbaseret brugerinterface med mange funktioner
 • Brugerdifferentieret adgang til forskellige funktioner
 • Fokus på brugeranvendelse frem for bagvedliggende flow
 • Fuld understøttelse af porteringsbehov for Netværksoperatører
 • Fuld understøttelse af porteringsbehov for Serviceoperatører
 • Understøttelse af flere netværksoperatører for serviceoperatører
 • Statusoversigter med mulighed for noter
 • Med enkelt opslag i database kan indhentes oplysninger om:
  RoutingInfo, ChargingInfo, SPC, Municipallity der kan bruges direkte i f.eks. Asterisk for bedste og billigste aflevering af trafik.
  Typisk idriftsættelsestid under 1 uge

 

Hvis dette har vakt interesse vil vi gerne demonstrere systemet hos jer.

Der er tale om et system der allerede i dag er i drift hos mere end halvdelen af de danske Netværks- og Seviceoperatører, der alle giver gode referencer.

 
Dateltek ApS
Rengevej 25
4640 Store Heddinge
+45 3222 2222